Forum internetowe Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona głównaPortal Gniezno.com.plPytania i odpowiedziUżytkownicyGrupyStatystykiRejestracjaZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Jaki jest Wasz program dla miasta Gniezna?
Autor Wiadomość
nansen 
nansen

Dołączył: 23 Lis 2007
Posty: 682
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 12:02   Jaki jest Wasz program dla miasta Gniezna?

Jaki jest Wasz program dla miasta Gniezna? No właśnie ? Puszycie sie w mediach , co chwila konferencje o du.ie Maryni a wizji rozwoju miasta jak nie widać , tak nie widać . Dajcie chłopaki głos .
 
     
SD 
Klub Gniezno


Dołączył: 15 Sie 2009
Posty: 123
Skąd: Gniezno to nasz dom
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 18:03   

KLUB STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO W GNIEŹNIE - WSTĘP DO DEBATY PROGRAMOWEJ - wybory samorządowe 2010 r.
W dynamicznie rozwijającej się Polsce, Gniezno jako kolebka państwowości polskiej winno odgrywać przodującą, obok Poznania, rolę w Wielkopolsce, na co w pełni zasługuje. Wykorzystując posiadany potencjał miasta i powiatu, Gniezno należy obudzić z panującego od około 12 lat letargu, tak, by mieszkańcom żyło się lepiej i lżej, by byli w pełni usatysfakcjonowani z faktu zamieszkiwania w pierwszej stolicy Polski.
Wizja miasta jest obrazem jego przyszłości, którą władze miasta, powiatu
i mieszkańcy winni wykreować. Wizja powinna być ambitna i mobilizująca, wykraczająca nawet poza horyzont dzisiejszych możliwości.
Klub Stronnictwa Demokratycznego w Gnieźnie proponuje następującą WIZJĘ rozwoju Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego: Gniezno i Powiat Gnieźnieński regionem wysokiej jakości życia, regionem wszystkich jej mieszkańców.
Aby tą wizję spełnić przyjmujemy następujące cele strategiczne:
I. Zapewnić mieszkańcom Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego optymalne warunki życia, pracy, nauki i rekreacji.
II. Pozyskiwać nowych inwestorów.
III. Zapewnić rozwój rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw.
IV. Zafascynować turystów obliczem Powiatu Gnieźnieńskiego i miasta Gniezna.
V. Zapewnić rozwój placówek edukacyjnych, w tym uczelni wyższych, celem przyciągnięcia studentów – ochrona kapitału ludzkiego.
Program Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Gnieźnie składać się będzie z 11 obszarów tematycznych, tj. gospodarka, kapitał ludzki, Gniezno jako nasze miejsce, bezpieczeństwo, kultura, edukacja, infrastruktura, sport i rekreacja, zdrowie i środowisko, nowoczesne zarządzanie i promocja. Dzisiaj za pośrednictwem Państwa, czyli lokalnych mediów, rozpoczynamy debatę społeczną i konsultacje z mieszkańcami miasta, rzemiosłem, małymi przedsiębiorstwami, różnymi organizacjami
i stowarzyszeniami z terenu Gniezna i naszego powiatu. Chcemy, jak wspomniałem wyżej, aby był to program nas wszystkich, stąd też tytuł „Wstęp do debaty programowej”.
Dzisiaj Państwu przedstawiamy jego pierwszą część, obejmującą trzy działy tematyczne: Gniezno to nasz Dom, Sport i Bezpieczeństwo. Kolejne będą przedstawiane w odstępach dwu-, trzy-, tygodniowych.

Jakie mamy cele w poszczególnych przedstawionych działach i na czym chcemy skupić główną uwagę?
W dziale Gniezno To Nasz Dom zajmiemy się głównie problemami mieszkaniowymi, które znajdują się w gestii władz samorządowych. Obowiązkiem Miasta jest zapewnienie zasobu socjalnego i zamiennego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych, w tym o najniższych dochodach. Z drugiej strony spoczywa na nim także obowiązek utrzymania posiadanego zasobu na odpowiednim poziomie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na lokale socjalne istnieje konieczność podjęcia wszelkich działań zmierzających do pozyskania tego typu lokali lub budowa nowych. Poza tym, przyjazne miasto, to również miejsca parkingowe, tereny zieleni oraz czystość. Tutaj nasze główne pomysły zmierzają do zwiększenia dostępności nowo budowanych mieszkań dla osób o dochodach średnich i niskich, opracowania i realizacji programu sprzedaży i zamian mieszkań komunalnych, uruchomienia specjalnego programu mieszkaniowego dla ludzi młodych, absolwentów, rewitalizacji śródmieścia oraz terenów na obrzeżach miasta jako istotnego źródła odzyskiwania i tworzenia nowych powierzchni mieszkaniowych, integracji polityki mieszkaniowej – wspólnej platformy działań dla zarządców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych właścicieli budynków i deweloperów, nowoczesnego rozwiązania problemu mieszkań socjalnych (m.in. poprzez tzw. budownictwo modułowe) z uwzględnieniem aspektów społecznych, zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście, w tym przede wszystkim w śródmieściu, a także zwiększenia roli przyulicznej zieleni w estetyce miasta, wprowadzania nowych standardów tworzenia terenów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oraz budowa nowych chodników dla pieszych.
Kolejnym istotnym elementem, decydującym o jakości życia w każdym mieście, jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz wszystkich osób przyjeżdżających. Dotyczy to zarówno życia i zdrowia ludzi, jak i ochrony ich mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa jest możliwe przy aktywnej współpracy lokalnych społeczności wspomaganej przez miejski monitoring terenów szczególnie niebezpiecznych. Dlatego też tutaj skupić się chcemy głównie na rozwoju systemu monitoringu miasta i eliminowaniu miejsc niebezpiecznych, przygotowaniu
i przeprowadzeniu akcji dla mieszkańców (Czujny sąsiad, Pierwsza pomoc, Znam swojego dzielnicowego), „Straż miejska to nie tylko wideo radar” – opracowanie priorytetów działania oraz opracowaniu i wdrożeniu Programu współdziałania Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami miasta i powiatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa (błękitny list).
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – to aktualne od starożytności hasło w pełni obrazuje znaczenie harmonii pomiędzy fizycznym i duchowym rozwojem człowieka. Nowoczesne miasto w trosce o zdrowie i wszechstronny rozwój swoich mieszkańców powinno sprzyjać szerokiemu dostępowi do obiektów sportowych oraz stwarzać warunki do aktywnego uprawiania sportu i udziału w imprezach sportowych, a także zwiększyć rolę rekreacji w życiu każdego człowieka. Jak chcemy tego dokonać? Otóż uważamy, iż Stadion Miejski winien stać się sportową wizytówką miasta i należałoby rozszerzyć jego przeznaczenie poprzez stworzenie możliwości uprawianie lekkoatletyki. Poza tym, chcemy zrealizować następujące projekty: dalsza modernizacja stadionu przy
ul. Wrzesińskiej, budowa reprezentacyjnej hali widowiskowo-sportowej na kilkanaście tysięcy widzów wraz z kompleksem Aquapark, bazą hotelową i zestawem boisk sportowych, kontynuacja ogólnopolskiego programu „Orlik – 2012”, MDK – centrum kultury w centrum Gniezna, mobilizacja osiedli do tworzenia i rozwijania lokalnych terenów rekreacyjnych - „Place edukacyjno – rekreacyjne dla dzieci na każdym osiedlu”, organizacja imprez sportowych o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, inspirowanie miejskich imprez tematycznych, a także tworzenie korzystnych warunków i atmosfery dla organizacji zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych i gospodarczych. Dział Sportu i Rekreacji jest o wiele bogatszy i pełen wspaniałych pomysłów, który przysporzy naszym mieszkańcom wiele satysfakcji, oraz poprawi dla nich mierną jak na dzień dzisiejszy ofertę różnego rodzaju usług.
Tak wygląda pokrótce to, co chcemy zaoferować naszym mieszkańcom w przedstawionych trzech działach tematycznych. Lecz jako początek drogi, czyli wstęp do debaty programowej, chcemy wysłuchać naszych mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń, co o tym myślą, co jeszcze by do tego dodali, co ewentualnie by usunęli. Chcemy stworzyć wspólny program dla naszego miasta i powiatu.
Liczymy z Państwa strony na wielkie zaangażowanie, gdyż razem w końcu możemy dla naszego regionu zrobić coś wspaniałego, coś co pozwoli nam godnie i z wielkim zadowoleniem żyć. Dlatego ewentualne sugestie proszę przesyłać na e-mail: sd.gniezno@wp.pl lub piotr.mikolajczak.sd@wp.pl.
Z góry serdecznie wszystkim dziękuję i raz jeszcze zapraszam do udziału w naszych pracach, gdyż razem możemy zrobić więcej i lepiej.
Z poważaniem
Piotr Mikołajczak
Przewodniczący
Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Gnieźnie
 
     
SD 
Klub Gniezno


Dołączył: 15 Sie 2009
Posty: 123
Skąd: Gniezno to nasz dom
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 11:25   

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE – DRUGA ODSŁONA PROGRAMOWA
Witam serdecznie Państwa.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić drugą odsłonę programową SD pod kątem zbliżających się wyborów samorządowych w 2010 roku oraz to, z czym Klub SD w Gnieźnie wychodzi do swoich mieszkańców.
Dzisiaj Państwu prezentujemy kolejne trzy działy z naszego programu. To dział „Kapitał Ludzki”, „Kultura” i „Edukacja.
Celem Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Gnieźnie jako partii dialogu, w zarządzaniu miastem i powiatem gnieźnieńskim, jest również zwiększenie roli organizacji pozarządowych, licznych stowarzyszeń, rad osiedli, etc., ale także pojedynczych mieszkańców, otwarcie się na ich pomysły, sugestie, porady, gdyż chcemy zmieniać nasz region dla dobra wszystkich mieszkańców. Dlatego też wszystkie organizacje winny znaleźć należyte miejsce w systemie zarządzania miastem, a ich kapitał ludzki, wiedza i doświadczenie winny być starannie wykorzystane dla dobra ogółu. Poza tym, chcemy wyrównywania szans rodzin niepełnych i wielodzietnych, pomoc seniorom, gdyż w tym środowisku społeczności gnieźnieńskiej drzemie również wielki kapitał, wiedza i doświadczenie. W ramach tego działu tematycznego chcemy zrealizować m. in. zadania związane z nadaniem właściwej roli samorządom pomocniczym (m. in. radom osiedli) poprzez zwiększenie ich kompetencji, wpływu na decyzje administracji miasta oraz poziomu finansowania (wzmocnienie kompetencji decyzyjnych), wspieranie dialogu społecznego na różnych poziomach, celem umożliwienia ujawniania się obywatelskich inicjatyw, wyrównywanie szans rodzin niepełnych i wielodzietnych w edukacji i rozwoju indywidualnym, aktywizacja zawodowa i działania przeciw wykluczeniu osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych, inicjowanie działań pozwalających na godziwe funkcjonowanie seniorów w społeczeństwie oraz inicjowanie działań pozwalających na przywrócenie do aktywizacji zawodowej osób z grupy 50+.
Klub Stronnictwa Demokratycznego będzie również działać i sprawiać, aby nasze miasto stało się znane zarówno z bogatego dorobku artystycznego, z ośrodków, w których ta kultura jest realizowana, ale również z tego, że Gniezno stanowi kolebkę polskiej państwowości. Będziemy
w ramach rozwoju kultury realizować przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem walorów Gniezna, jako kolebki polskiej państwowości, wspieraniem działań mających na celu poprawę infrastruktury gnieźnieńskich instytucji i obiektów kulturalnych poprzez rewitalizację obszarów historycznych i poprzemysłowych z przeznaczeniem na działania kulturalne, edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, rewitalizacją starówki o informacje upamiętniające różne historyczne wydarzenia, upowszechnieniem i promocją muzeum archidiecezjalnego, rewitalizacją i zagospodarowaniem okolicy jeziora Jelonek na prastarą wioskę, w której dzieci i młodzież mogliby poznawać rękodzieło
i kulturę ludową okresu średniowiecza oraz z działaniami na rzecz rozwoju i większej aktywności gnieźnieńskiego teatru.
W celu zagwarantowania stabilnego rozwoju miasta niezbędne jest również zapewnienie dopływu dobrze wykształconych kadr. Konieczne jest podwyższanie standardów edukacji na wszystkich szczeblach systemu oświaty. Gniezno obecnie nie należy do silnych centrów akademickich w Wielkopolsce. Klub Stronnictwa Demokratycznego podejmie zatem działania na rzecz zwiększenia oferty edukacyjnej w Gnieźnie i zatrzymania zdolnego kapitału ludzkiego. Chcemy powołania działającej przy Prezydencie Miasta społecznej Rady Oświatowej, której zadaniem będzie wypracowanie programu oświaty miasta w perspektywie kilku i kilkunastoletniej. Program będzie zawierał cele polityki oświatowej, metody osiągania celów, zakładane efekty, metody oceny realizacji programu. Poza tym, będziemy chcieli stworzyć możliwości i pozyskiwać na teren Gniezna nowe uczelnie wyższe, stworzyć i wdrożyć w życie porozumienie trójstronne: władze miasta (powiatu)- przedsiębiorcy – uczelnie wyższe, celem edukowania młodzieży na kierunkach zgodnych
z zapotrzebowaniem gnieźnieńskiego rynku pracy, stworzyć możliwości i utworzyć kolejne placówki przedszkolne i żłobek, wdrożyć system wynagradzania i motywowania kadry nauczycielskiej, a także permanentnego podwyższania kwalifikacji, utworzyć „klasy akademickie”, we współpracy z uczelniami wyższymi, w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wspierać uczelnie w tworzeniu atrakcyjnych warunków pobytu studentów w Gnieźnie: przyjazne kampusy, tereny do uprawiania sportu i wypoczynku oraz wprowadzić program „Edukacja dzieci i młodzieży poprzez sport” – zajęcia pozalekcyjne na miejskich obiektach sportowych, np. basen.
Liczymy z Państwa strony na wielkie zaangażowanie, gdyż razem w końcu możemy dla naszego regionu zrobić coś wspaniałego, coś co pozwoli nam godnie i z wielkim zadowoleniem żyć. Dlatego ewentualne sugestie proszę przesyłać na e-mail: piotr.mikolajczak.sd@wp.pl. Z góry serdecznie wszystkim dziękuję i raz jeszcze zapraszam do udziału w naszych pracach, gdyż razem możemy zrobić więcej i lepiej.
Z poważaniem
Piotr Mikołajczak
Przewodniczący
Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Gnieźnie
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 11
Copyright Gniezno.com.pl ©
Wszelkie prawa zastrzeżone.
2002 - 2013

Polityka prywatności

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację regulaminu

Polecamy:
Agencja Interaktywna www.by.pl | Gniezno.com.pl |

Gniezno.com.pl jest firmą niezależną oraz samofinansującą i nie korzysta ze wsparcia środków publicznych; rządowych, samorządowych ani UE.

Właścicielem Gniezno.com.pl oraz Forum.Gniezno.com.pl jest firma Patryk Pawlak Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, 62-200 Gniezno zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 złotych w całości opłaconym. KRS: 0000475702, NIP: 7842490681, REGON: 302504149

Forum.Gniezno.com.pl stanowi integralną część portalu Gniezno.com.pl i z tego tytułu wszystkie elementy serwisu objęte są ochroną prawną. Powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie jakiejkolwiek części jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych. Wykorzystywanie do celów komercyjnych tylko za zgodą Gniezno.com.pl z zastrzeżeniem, iż nie mogą być one w żaden sposób modyfikowane.
Wypowiedzi użytkowników forum są ich prywatnymi opiniami. Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi naruszające dobra osób trzecich ani za prawdziwość informacji przedstawianych przez użytkowników. Korzystający z forum ponoszą wyłączną odpowiedzialność za czyny i zachowania naruszające prawo i skutki takich zachowań.
Serwis Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń oraz informacji dostarczonych przez osoby trzecie.

Nasze serwisy:
Gniezno.com.pl | Agencja Interaktywna www.by.pl | Forum.Gniezno.com.pl

Informacje:
Kontakt | Reklama | Regulamin | Osoby odpowiedziane za forum | Załóż swój dział | Zostań moderatorem

Realizacja: Gniezno.com.pl & Agencja Interaktywna www.by.pl