Forum internetowe Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona głównaPortal Gniezno.com.plPytania i odpowiedziUżytkownicyGrupyStatystykiRejestracjaZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Działalność posła?
Autor Wiadomość
Ukasz 
mięśniolot


Wiek: 32
Dołączył: 20 Maj 2007
Posty: 3131
Skąd: Gniezno
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 22:14   Działalność posła?

Na portalu Gniezno.com.pl pojawił się ciekawy news, na temat angazu parlamentarzystów w pozyskiwaniu czegokolwiek dla Gniezna. Czy mogliby Państwo przedstawić wymierne efekty działania swoich posłów? Do jakich konkretnych inwestycji przyczynił sie poseł reprezentujący Waszą partię. Prosze o podanie konkretów zarówno w akcjach jak i w przeliczeniu na złotówki. Prosze jednak serdecznie pominąć liczbę złozonych interpelacji i czytań na forum sejmu, chyba że przyniosło to jakieś korzyści dla naszego miasta.
 
     
Łukasz Naczas 
Radny Miasta Gniezna


Wiek: 36
Dołączył: 29 Paź 2007
Posty: 318
Skąd: Gniezno
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 12:22   Odp.

Na razie Poseł kompletuje swoje najważniejsze sprawy. Jak tylko będziemy mieli to podsumowanie postaramy się zamieścić tutaj wypunktowane sprawy. Jednak już teraz możemy pokazać działania (każde z nich jest ważne) z okres od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku:

Powiatowe Biuro Parlamentarno – Samorządowe SLD w Gnieźnie funkcjonuje od 1998 roku jako lewicowe centrum aktywności programowej Posła na Sejm RP, radnych miasta
i powiatu, organizacji partyjnej oraz organizacji pozarządowych.
Biuro w swej strukturze posiada filie terenowe, współpracując tym samym z asystentami społecznymi .
Koszty funkcjonowania sieci biur ponoszą radni SLD miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, Poseł na Sejm RP oraz członkowie SLD wpłacający darowizny.

I. DZIAŁALNOŚĆ POSŁA
1. Wypowiedzi na forum Sejmu

Począwszy od 01 stycznia 2008r. do 30.06.2008r. Poseł Tadeusz Tomaszewski wygłosił 64 wypowiedzi,
w VI KADENCJI /2007-2008/ 77 wypowiedzi.
Teksty wszystkich wypowiedzi dostępne są na stronach internetowych:
www.tadeusztomaszewski.pl oraz www.sejm.gov.pl
2. Interpelacje i zapytania poselskie

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01 stycznia 2008r. do 30.06.2008r.Poseł złożył
-32 interpelacje i 5 zapytań poselskich,
w VI KADENCJI /2007-2008/ - 63 interpelacje i 8 zapytań poselskich.
Teksty Interpelacji i zapytań poselskich dostępne są na stronach internetowych:
www.tadeusztomaszewski.pl oraz www.sejm.gov.pl
3. Interwencje

W ramach działalności biura w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30.06.2008r. podjętych zostało podjętych zostało 340 interwencji społecznych, z czego ważniejsze to:

 sprawa gruntownej reformy służby konserwatorskiej i poprawy efektywności jej działania w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego,

 sprawa dzierżawienia przez Totalizator Sportowy obszaru torów wyścigów konnych
na warszawskim Służewcu,

 sprawa projektu ustawy o Straży Kolejowej,

 sprawa przepisów ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 sprawa specjalnej kontroli podatników przekazujących 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,

 sprawa kar nakładanych przez ARiMR za przekroczenia wynikające z wycofania się rolników z płatności zwierzęcych od traw na gruntach ornych i od wadliwego ich zapisania we wnioskach,

 sprawa możliwości zawierania kontraktów z NFZ przez domy pomocy społecznej na usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne oraz zachowania uprawnień pielęgniarek po 5-letnim okresie zatrudnienia w placówce opiekuńczej,

 sprawa zmiany zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących zniesienia obowiązku uiszczania przez rolników przekazujących swoje gospodarstwa rolne na rzecz następców tzw. opłaty planistycznej,

 spraw zwalczania przemocy nauczycieli wobec uczniów,

 sprawa zmian prawnych w sferze działań przedsiębiorstw społecznych,

 sprawa zasad i trybu rozdysponowania rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41 w ustawie budżetowej na 2008 r.,

 sprawa ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci,

 sprawa przygotowania i wspierania realizacji programów regionalnych i projektów lokalnych ze środków Funduszu Pracy z rezerwy samorządu województwa i ministra,

 sprawy zwiększenia skuteczności działań aktywizacyjnych powiatowych urzędów pracy,

 sprawa uchwalenia ustawy o cukrzycy,

 sprawa przygotowań do realizacji projektu "Orlik 2012",

 sprawa podwyżki od 1stycznia 2008 r. o 500% opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r.,

 sprawa opłacania obowiązkowych składek rentowych przez emerytów, spraw obniżenia podatku VAT na wyroby z wikliny,

 sprawa udzielenia gwarancji finansowych rządu RP dla kandydatury Zakopanego do organizacji Narciarskich Mistrzostw Świata FIS w konkurencjach klasycznych w 2013r,

 sprawa wykupu mieszkań z VAT,

 sprawa zjawiska uszczuplania dochodów gmin uzyskiwanych z budżetu państwa,

 sprawa rozszerzenia uprawnień strażników miejskich oraz uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury,

 sprawa zwiększenia środków finansowych na zabiegi ablacji serca w Wielkopolsce,

 sprawa stanu wdrażania przez Polskę ramowej dyrektywy wodnej (RDW),

 sprawa możliwości prawnych dofinansowania ze środków PFRON rozbudowy i modernizacji zakładów aktywności zawodowej,

 sprawa możliwości nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej uchwalania gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi,

 sprawa stanu realizacji gwarancji rządowych dotyczących Euro 2012,

 sprawa rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

 sprawa podwyżek dla nauczycieli oraz zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga rodzinna),

 sprawa przywrócenia zdrowych zasad regulacji rynku biokomponentów i biopaliw,

 sprawia podziału środków w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" w kontekście utworzenia listy projektów kluczowych w ramach XII osi priorytetowej,

 uzyskanie pomocy socjalnej w FPNP,

 sprawa możliwości odbywania stażu i przygotowania zawodowego w organizacjach pozarządowych / interpelacja poselska/,

 interwencje u władz samorządowych w sprawach mieszkaniowych, pomocy społecznej, funkcjonowania oświaty, sportu i ochrony przeciwpożarowej, itp.
4. Dyżury poselskie pełnione
we wszystkich powiatach okręgu nr 37

W okresie od 01 stycznia 2008r. do 30.06.2008r. przeprowadzone zostały dyżury poselskie –na terenie: Gniezna, Niechanowa, Witkowa, Trzemeszna, Czerniejewa, Kłecka, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Wrześni, Słupcy, Dolska, Mieleszyna, Brodnicy, Książa Wlkp.
W tym czasie podczas 50 spotkań przyjęto – 256 osób.
Sprawy poruszane podczas dyżurów dotyczyły :
 odszkodowań polsko – niemieckich, uprawnień kombatanckich,
 przyspieszenia prac nad ustawą o małoletnich ofiarach wojny,
 realizacji programów przeciwdziałania przemocy i pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
 pomocy w zakupie sprzętu ochrony przeciwpożarowej,
 poszukiwania zatrudnienia, staży absolwenckich,
 spraw mieszkaniowych,
 pomocy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 pomocy w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 świadczeń rodzinnych,
 pozyskiwania środków zewnętrznych: środków unijnych, grantów rządowych na cele rozwojowe społeczności lokalnych,
 wsparcia doradczego dla organizacji pozarządowych,
 rozliczania podatku dochodowego PIT,
 stypendiów socjalnych dla dzieci rolników,
 zasad przyznawania rent strukturalnych,
 opłat za kanalizację wykonaną przez samorząd gminny,
 finansowania leczenia przez NFZ,
 wynagrodzeń pracowników oświaty, itp.

5. Spotkania poselskie
W okresie od dnia 01 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r. Poseł Tadeusz Tomaszewski odbył 205 spotkań, w których uczestniczyło około 2,5 tys. osób.
 Organizacje pozarządowe – 83 spotkania (Związek Ochotnicze Straże Pożarne, UKS-y, Kluby Sportowe i Związki Sportowe, organizacje kombatantów, PZD, organizacje pozarządowe niepełnosprawnych, cukrzyków, emerytów i rencistów),
 Samorząd terytorialny – 26 spotkań (Konin, Kamieniec, Dąbrówka Kościelna, Gniezno, Środa, Łubowo, Niechanowo, Witkowo, Trzemeszno, Wrocław, Skotniki, Dominowo, Książ Wielkopolski, Poznań, Ślesin, Czerniejewo, Września, Drachowo),
 Podmioty gospodarcze – 4 spotkania (Katowice, Września, Gniezno, Konin),
 Struktury SLD ( Września, Mieleszyn, Śrem, Środa, Wągrowiec, Dolsk, Trzemeszno, Gniezno, Niechanowo, Poznań, Konin, Warszawa, Łubowo, Słupca, Witkowo )- 47 spotkań,
 Podmioty spółdzielcze- 3 spotkania (Gniezno, Poznań),
 Placówki oświatowe- 14 spotkań (Września, Trzemeszno, Niechanowo, Strzałkowo, Żydowo, Dachowo, Gniezno, Grzybowo),
 Placówki służby zdrowia - 2 spotkania (Witkowo, Poznań),
 Związki zawodowe- 4 spotkania (Gniezno, Poznań),
 Instytucje integracji społecznej – 3 spotkania (Kłecko, Niechanowo, Witkowo),
 Zakład Karny w Gębarzewie – 1 spotkanie,
 Instytucje publiczne – 8 spotkań (Gniezno, Poznań, Warszawa),
 Placówki kulturalne – 4 spotkania (Gniezno, Trzemeszno, Niechanowo),
 Wyższe uczelnie – 6 spotkań (Kolegium Europejskie w Gnieźnie, PWSZ w Gnieźnie, Seminarium Duchowne, UAM w Poznaniu).
6. Praca w Komisjach Sejmowych, grupach parlamentarnych

□ Praca w Komisjach Sejmowych
Przynależność do komisji i podkomisji
Nazwa komisji/podkomisji Data powołania Data odwołania Funkcja Data powołania
na funkcję Data odwołania
z funkcji
Komisja Kultury Fizycznej i Sportu 15-11-2007
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 15-11-2007
Podkomisja stała ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 19-12-2007 przewodniczący 19-12-2007


□ Praca w grupach Parlamentarnych:
Poselski Zespół Strażaków – Wiceprzewodniczący.
□ Praca w organizacjach pozarządowych:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
- Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,
- Sekretarz OSP Goczałkowo-Gurówko,
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
- Przewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu,
- Prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „PELIKAN” w Niechanowie,
-Członek Komisji Rewizyjnej UKS „NIECHAN” w Niechanowie,
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
- Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „ RAZEM” Gniezno
- Członek Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie „ POKOLENIA WIELKOPOLSKA”
- Członek Stowarzyszenia,
Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego
- Członek Stowarzyszenia.
□ Praca w partiach politycznych:
Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Członek Gminnego Koła SLD w Niechanowie,
- Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Gnieźnie
- Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu
-Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD w Warszawie.
7. Konferencje prasowe, wystąpienia w mediach

Począwszy od 01 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r. w Biurze Poselskim
w Gnieźnie, w jego Filiach oraz w siedzibach instytucji publicznych, organizacji pozarządowych zorganizowano 15 konferencji:

8. Inicjatywy poselskie – 4.628 osób

□ Zrealizowane Projekty - udział 3.978 osób. –
1/. PROJEKTY-IMPREZY INTEGRACYJNO- SPORTOWE –
1.785 osób ogółem,
w tym:

 XIII Integracyjna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna z okazji Światowego Dnia Inwalidy -Gniezno, Niechanowo, Kłecko /12.04.2008r./ - 570 uczestników,

 IX Regionalne zawody radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów
i starostów w tenisie stołowym – Witkowo /16.02.2008r./-95 uczestników,

 IX Regionalna Olimpiada Przedszkolaków: „Mały Sport-Wielka Radość”-Gniezno /16.05.2008r./- 870 uczestników,

 XIII Regionalna Spartakiada UKS i MDP „Sport – Uśmiech – Zabawa Kiszkowo /17.05.2008r./– 250 uczestników,


2/. PROJEKTY: Seminaria , szkolenia – 358 osób ogółem,
w tym:
 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS –Gniezno /04.04.2008r./ -208 osób,

 Szkolenie wychowawców placówek wypoczynkowych dzieci i młodzieży – Rudno/22-24.05.2008r./- 42 -uczestników,

 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży na Półkoloniach i Biwakach –Gniezno /17.06.2008r./ - 45 uczestników,

 Szkolenie kandydatów na wychowawców placówek wypoczynkowych dzieci i młodzieży – Niechanowo /20-22.06.2008r./- 20 uczestników,

 Szkolenie dla OSP powiatu gnieźnieńskiego -43 uczestników.

3/. PROJEKTY: Konkursy – 304 osoby
 XIII edycja konkursu : Gmina Niechanowo „ Historia i Współczesność”-2008r.
Celem konkursu było zapoznanie młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych z historią i dorobkiem społeczno – gospodarczym gminy, rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, popularyzacja wśród młodzieży szkolnej roli i znaczenia samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, wiejskiego i uczniowskiego jako głównego filaru społeczeństwa obywatelskiego.
I etap - w eliminacjach pisemnych w szkołach podstawowych i gimnazjum, udział wzięło 304 uczniów.
II etap - do pisemnego półfinału gminnego zakwalifikowało się 70 uczniów.
Do finału gminnego zakwalifikowało się 11 uczestników.
Finaliści odpowiadali na 5 pytań: 3 pytania szczegółowe i 2 problemowe, które dotyczyły funkcjonowania samorządu gminnego, historii i współczesności gminy.
W klasyfikacji indywidualnej miejsca zdobyli:
• I miejsce w klasyfikacji indywidualnej gimnazjalistów i roczne stypendium
od Prezesa SMW - Posła T. Tomaszewskiego w wysokości 1.500 zł zdobyła
Monika Grzeszczak z Gimnazjum w Niechanowie
• I miejsce w klasach IV-VI szkół podstawowych i roczne stypendium
od Wójta Gminy Eugeniusza Zamiara w wysokości 1.000 zł zdobyła
Honorata Janka ze SP w Niechanowie
• I miejsce w klasach I-III szkół podstawowych i roczne stypendium
od Sekretarza Gminy Jana Wesołowskiego 500 zł zdobyła
Jagoda Ratajczak ze SP w Niechanowie.

4/.Działalność informacyjno –edukacyjna – 1.531 osób.

w zakresie:
(1) Aktywnych metod poszukiwania pracy
Warsztaty” Aktywne Metody poszukiwania pracy”- 795 osób
Warsztaty „ Twoja kariera w Twoich rękach” – 123 osoby
(2) Organizacji kursów specjalistycznych
 Kursy „Obsługi kas fiskalnych” - 15 osób
 Kursy komputerowe – 22 osoby
 Lektorat języka angielskiego – 12 osób
 Kurs Kierowców wózków jezdnych transportowych - 98 osób
 Poradnictwo zawodowe – 466 osób w zakresie:
- rynku pracy, pozyskiwania środków zewnętrznych: grantów rządowych,
środków finansowych z UE,

□ Wycieczki do Sejmu -13 spotkań – 650 osób:
23.03.2008r.-SLD Gniezno
11.04.2008r. – Kadra nauczycieli -Środa Wielkopolska
18.04.2008r. – Zagórów
24.04.2008r. - Szkoła Podstawowa Trąbczyn, gm. Zagórów
16.05.2008r. – Gimnazjum Nr 1 Gniezno
20.05.2008r. – Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno
12.06.2008r. – Szkoła Podstawowa Owieczki
13.06.2008r. – Kadra Nauczycieli –Szkolny Ośrodek Wychowawczy nr w Gnieźnie
25.06.2008r. – PZERiI Trzemeszno
25.06.2008r. - PZERiI Gniezno
26.06.2008r. – Kadra Nauczycieli –Września
27.06.2008r. - Polski Czerwony Krzyż - Gniezno
30.06.2008r. – Urząd Gminy Kołaczkowo
Program wycieczek obejmował:
 zwiedzanie Sejmu, spotkania z parlamentarzystami: Wojciechem Olejniczakiem, Ryszardem Kaliszem, Grzegorzem Napieralskim, Andrzejem Celińskim, Jerzym Szmajdzińskim,
 zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, Centrum Edukacji Olimpijskiej.
9. Działalność charytatywna
w latach 1994-2008- 403.003,65

W roku 2008 / tj. w okresie od o1.01.2008r.-do 30.06.2008r./ Poseł Tadeusz Tomaszewski przekazał na cele charytatywne – kwotę 14.081,32 złotych

Ponadto:
W roku 2007r. /tj. w okresie od o2.01.2007r.-do 31.12.2007r./ Poseł Tadeusz Tomaszewski przekazał na cele charytatywne – kwotę 53.446,00 złotych

w 2006r. - 49.675,50zł

w 2005r. - 43.996,00zł,

Wykaz darowizn przekazanych na cele charytatywne -na stronie internetowej www.tadeusztomaszewski.pl

Łącznie kwota darowizn w latach 1994-2008 wynosi 403.003,65ZŁ

10. Stypendia – 3 osoby

Poseł na Sejm RP- Tadeusz Tomaszewski, radni SLD Miasta Gniezna
i powiatu gnieźnieńskiego oraz darczyńcy: Eugeniusz Zamiar Wójt Gminy Niechanowo, Jan Wesołowski Sekretarz Gminy Niechanowo ufundowali stypendia dla 3 osób- młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych /nt. w ramach Konkursów :Wiedzy o UE „Europa wśród młodzieży”, „Gmina Niechanowo „ Historia i Współczesność” w kwocie 3.400zł.
11. Imprezy wsparte przez Posła w formie rzeczowej

W okresie sprawozdawczym Poseł Tadeusz Tomaszewski wspierał w formie rzeczowej przedsięwzięcia realizowane przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.
Te przybierały miano: pucharów, medali, dyplomów, drobnego sprzętu i strojów sportowych, itp.

II. DZIAŁALNOŚĆ BIURA POSELSKIEGO
POWIATOWE BIURO PARLAMENTARNO- SAMORZĄDOWE
w GNIEŹNIE
stanowi siedzibę główną BP, posiadającą filie terenowe , funkcjonujące
w ramach okręgu Nr 37., zarządzane w okresie od o1.01.2008r.- 30.06.2008r.przez kadrę 2 pracowników Biura Poselskiego, 13 asystentów społecznych.

1. Siedziba Biura Poselskiego oraz Filie BP


 Biuro Poselskie Tadeusza Tomaszewskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej
ul. Chrobrego 40c, 62-200 Gniezno
tel. (61) 426-33-29 , fax (61) 426-33-29
KADRA:
- Stanisław Dolaciński - Dyrektor BP ( pracownik BP)
- Agnieszka Frąckowiak –Z-ca Dyrektora BP (pracownik BP)
- Społeczni Współpracownicy Posła

 Biuro Poselskie Posła Tadeusz Tomaszewskiego - Filia w Śremie
ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem
- Społeczni Współpracownicy Posła

 Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego - Filia w Środzie Wielkopolskiej
ul. Dąbrowskiego 11, 63-000 Środa Wielkopolska
- Stanisław Maćkowiak- Społeczny Współpracownik Posła (Asystent Społeczny)

 Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego - Filia we Wrześni
ul. Harcerska 3, 62-300 Września
- Społeczni Współpracownicy Posła

2. SPOŁECZNI WSPÓŁPRACOWNICY POSŁA
W okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.


VI Kadencja Sejmu RP:
1. Barbara Ostojska
2. Anna Stanowska
3. Paula Jasińska
4. Paweł Kolski
5. Monika Zawada
6. Dawid Antkowiak
7. Franciszek Kosicki
8. Bernadeta Wojciechowska
9. Maćkowiak Stanisław
10. Strzelczyk Milena
11. Mieloch Piotr Marek
12. Marcin Gabrylewicz
13. Jan Wadelski


3. DYŻURY SPECJALISTÓW:


W ramach działalności Powiatowego Biura Parlamentarno-Samorządowego
bezpłatnie dyżury swoje pełnili specjaliści z zakresu poradnictwa prawnego,
pomocy społecznej, odszkodowań polsko- niemieckich, pozyskiwania środków zewnętrznych: funduszy unijnych, grantów rządowych
W okresie od o1.01.2008r.- 30.06.2008r. specjaliści udzielili 363 porady, w tym:

 Porady prawne ( Krzysztof Kaczorek ) - 283 spotkania( porady dotyczyły głównie porad z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy; dyżury pełnione we wtorki i piątki)

 Odszkodowania polsko- niemieckie (Agnieszka Frąckowiak ) - 24 spotkania
( porady dotyczyły głownie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy
humanitarno- socjalnej i medycznej ze środków Fundacji Polsko-Niemieckie
Pojednanie, interwencji w sprawie odszkodowań, przyznania uprawnień
kombatanckich)
 Pozyskiwanie środków zewnętrznych: funduszy unijnych, grantów rządowych ( Agnieszka Frąckowiak)- 13 porad.
 Rozliczanie podatku dochodowego PIT - 43 porady.

4. Współpraca Biura Parlamentarno-Samorządowego
z innymi instytucjami , organizacjami

Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego - w ramach realizacji zadań programowych: informacyjno-edukacyjnych, przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych - współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan.

Działania w/w koordynują:
Gminne Centrum Informacji. Klub Pracy w Niechanowie
ul. Gnieźnieńska 7
62-220 Niechanowo
gci-niechanowo@wp.pl
Barbara Ostojska- Asystent Społeczny Posła

Klub Pracy w Witkowie
ul. Dworcowa 6
62-230 Witkowo
klubpracy.witkowo@wp.pl
Monika Zawada -Asystent Społeczny Posła

Gminne Centrum Informacji. Klub Pracy w Kłecku
ul. Gnieźnieńska 8
62-270 Kłecko
ohpklecko@interia.pl
Elżbieta Janiak-Asystent Społeczny Posła


W okresie od o1.01.2008r.- 30.06.2008r. z różnych form działalności Posła Tadeusza Tomaszewskiego, Biura Poselskiego, jego Filii i struktur SLD skorzystało 5 587 mieszkańców Wielkopolski.

Sprawozdanie sporządził:
/-/ Tadeusz Tomaszewski- Poseł na Sejm RP
/-/ Stanisław Dolaciński – Dyrektor Biura Poselskiego
/-/ Agnieszka Frąckowiak - Z-ca Dyrektora Biura Poselskiego
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Copyright Gniezno.com.pl ©
Wszelkie prawa zastrzeżone.
2002 - 2013

Polityka prywatności

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację regulaminu

Polecamy:
Agencja Interaktywna www.by.pl | Gniezno.com.pl |

Gniezno.com.pl jest firmą niezależną oraz samofinansującą i nie korzysta ze wsparcia środków publicznych; rządowych, samorządowych ani UE.

Właścicielem Gniezno.com.pl oraz Forum.Gniezno.com.pl jest firma Patryk Pawlak Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, 62-200 Gniezno zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 złotych w całości opłaconym. KRS: 0000475702, NIP: 7842490681, REGON: 302504149

Forum.Gniezno.com.pl stanowi integralną część portalu Gniezno.com.pl i z tego tytułu wszystkie elementy serwisu objęte są ochroną prawną. Powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie jakiejkolwiek części jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych. Wykorzystywanie do celów komercyjnych tylko za zgodą Gniezno.com.pl z zastrzeżeniem, iż nie mogą być one w żaden sposób modyfikowane.
Wypowiedzi użytkowników forum są ich prywatnymi opiniami. Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi naruszające dobra osób trzecich ani za prawdziwość informacji przedstawianych przez użytkowników. Korzystający z forum ponoszą wyłączną odpowiedzialność za czyny i zachowania naruszające prawo i skutki takich zachowań.
Serwis Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń oraz informacji dostarczonych przez osoby trzecie.

Nasze serwisy:
Gniezno.com.pl | Agencja Interaktywna www.by.pl | Forum.Gniezno.com.pl

Informacje:
Kontakt | Reklama | Regulamin | Osoby odpowiedziane za forum | Załóż swój dział | Zostań moderatorem

Realizacja: Gniezno.com.pl & Agencja Interaktywna www.by.pl