Forum internetowe Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona głównaPortal Gniezno.com.plPytania i odpowiedziUżytkownicyGrupyStatystykiRejestracjaZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Sprawozdanie z działań Radnego Rady Miasta Gniezna
Autor Wiadomość
Łukasz Naczas 
Radny Miasta Gniezna


Wiek: 37
Dołączył: 29 Paź 2007
Posty: 318
Skąd: Gniezno
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 22:47   Sprawozdanie z działań Radnego Rady Miasta Gniezna

Dziś składam sprawozdanie z mojej działalności. To przegląd części złożonych interpelacji. Było ich 171 co jest największą ilością ze wszystkich randych zasiadających w Radzie od 2002 roku. Większość z nich udało załatwić się pozytywnie. Było też sporo spraw, które były działaniami wspólnymi, które są sukcesem całej Rady. To próba podsumowaniam działań. Dziękuję także za część sugestii właśnie Internautom. Dziękuję za prawie 9 lat możliwości sprawowania mandatu.

Dziękuję za ponad 9 lat możliwości sprawowania mandatu Radnego Rady Miasta Gniezna. To wielki zaszczyt, ale także wielkie wyzwanie i zobowiązanie. Dziś składam konkretne sprawozdanie.
Interpelacje i interwencje:
Praca radnego to przede wszystkim interpelacje. Tych złożyłem w okresie bycia radnym 171, co jest najwyższym wynikiem ze wszystkich radnych, którzy zasiadali w radzie od 2002 roku do dziś. Oto część wybranych przykładów:
• organizacji ruchu w obrębie ul. Rzeźnickiej i deptaku ul. Chrobrego
(zamontowane progi zwalniające oraz wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów, a także wzmożenie kontroli Straży Miejskiej)

• poprawy wizerunku gnieźnieńskiej fontanny wraz z koncepcją rozwiązania
Problemu (po 10 latach zbierania podpisów, pikiet, interpelacji sprawa zmierza do końca – jest decyzja rady konserwatorskiej na poziomie województwa, a Prezydent Miasta Gniezna zapewnia, że przyszły rok to już rok bez pisuarów i bidetu na Gnieźnieńskim Rynku)
• usunięcia odcinka torów kolejowych z nawierzchni ul. Sobieskiego – wjazd do marketu „Albert”,
• przesunięcia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na miejsce zgodne z wyznaczonymi miejscami parkingowymi na jezdni ul. Dąbrówki

• nagminnych sytuacji łamania przepisów o ruchu drogowym w centrum miasta oraz
• bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie

• pomysłu na promowanie miasta Gniezna w internecie poprzez zamontowanie
• na wieży gnieźnieńskiej Katedry obrotowej kamery internetowej oraz transmisji
• obrazu panoramy Pierwszej Stolicy Polski na stronie Urzędu Miejskiego,
• ograniczenia widoczności przez znaki informacyjne o województwie przy
• rozwidleniu ulic Wrzesińskiej i Witkowskiej,
• kompletnego braku zainteresowania poprawą wizerunku gnieźnieńskiej fontanny ze strony osób za to odpowiedzialnych,
• zamontowania tablic ogłoszeniowych, służących mieszkańcom na przystankach autobusowych MPK,
• zmiany organizacji ruchu ul.Dąbrówki (miejsca parkingowe) wraz ze sposobem rozwiązania nieprzyjemnej dla mieszkańców sytuacji parkingowej,
• uporządkowania sytuacji słupów ogłoszeniowych w Gnieźnie oraz rozważenia możliwości oddania w dzierżawę słupów z jednoczesnym uporządkowaniem ich wizerunku,
• w sprawie braku koszy na śmieci na terenie Gniezna i ewentualnej
ich wymiany oraz w sprawie zamontowania ławek w Dolinie Pojednania,
• zabezpieczenia stadionu przy ul. Wrzesińskiej przed aktami wandalizmu wraz
z propozycjami rozwiązania problemu,
• ustawienia znaku zakazu parkowania i zatrzymywania pojazdów przy
ul. Lecha w pobliżu PZMot,
• złego stanu skrzynek gazowych na terenie Miasta Gniezna
• stanu hydrantów i zabezpieczenia p.poż w centrum miasta,

• uporządkowania terenu znajdującego się przy MDK-u skwer przed MDK oraz terenu za tzw. częścią garażową

• braku koszy na śmieci na terenie Parku Miejskiego oraz dewastacji mostków na tamtejszych oczkach wodnych,

• składowania i dalszej drogi zniszczonych plastikowych pojemników na śmieci,

• dewastacji środowiska naturalnego i bałaganu jaki zapanował na terenie podległym
Urzędowi Miejskiemu – sprawa gnieźnieńskiego wysypiska gruzu przy ul.Kostrzewskiego,

• umieszczenia na terenie miasta Gniezna pojemników na zdezaktualizowane oraz zużyte baterie przy rozważeniu możliwości współpracy z Philips Matsushita Battery
Poland w Gnieźnie,

• uruchomienia na Gnieźnieńskim Forum Internetowym działu „Urząd Miasta” oraz możliwości udzielania odpowiedzi przez urzędników ( za pośrednictwem
praktykantów) mieszkańcom miasta korzystającym z Internetu,

• sprawozdania poczynionych dotacji na rzecz instytucji sportowych (głównie Klubu
Mieszko-Faber Gniezno i SKS Start Gniezno) za okres roku 2003 oraz przedstawienia planów przekazania wsparcia finansowego na rok 2004 dla tychże instytucji,

• w sprawie wyrobienia podpisu cyfrowego dla pism wychodzących z Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną,

• w sprawie uruchomienia sztucznego lodowiska na os. Piastowskim – prośba o skierowanie pisma o współpracy z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową,

• w sprawie strefy ograniczonego postoju

• w sprawie rozwiązania problemu technicznej dystrybucji prądu na czas imprez masowych na gnieźnieńskiej Starówce w postaci zamontowania skrzynki prądowej w najbardziej odpowiednim do tego celu miejscu.

• w sprawie braku realizacji interpelacji na terenie miasta Gniezna przez Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich, dwumiesięcznego opóźnienia w realizacji przedstawionego rozwiązania problemu ograniczenia widoczności przy skrzyżowaniu ulic Wrzesińska i Witkowska,

• wprowadzenia płatnych słupów ogłoszeniowych i uporządkowania ich sytuacji
w Gnieźnie

• w sprawie braku interwencji Zarządcy w związku z łamaniem Regulaminu targowiska
przy ul. Warszawskiej,

• w sprawie odnowienie i pomalowania miejsc parkingowych w strefie ograniczonego
postoju,

• w sprawie braku zainteresowania Urzędu Miasta fatalnym wyglądem gnieźnieńskiego
poidełka na Rynku
• w sprawie zakładania lokat bankowych przez UM w Gnieźnie,

• w sprawie rzekomej likwidacji możliwości sprzedaży na targowisku przy
ul. Warszawskiej,
• w sprawie przedstawienia i przygotowania sprawozdania kosztów zamontowania
tablic informacyjnych na wjazdach do Gniezna mówiących o monitorowaniu miasta,

• w sprawie sprawozdania Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dotyczącego skarg mieszkańców miasta Gniezna na lokale
gastronomiczne i punkty sprzedające napoje alkoholowe,

• w sprawie akcji prowadzonej przez służby podległe UM Gniezna dotyczącej
wywieszania plafonów i neonów reklamowo-ogłoszeniowych na elewacjach
budynków przez firmy i lokale usługowo-handlowe (prośba o wskazanie przyczyn i
aktów prawnych, które zakazują takowych praktyk oraz wskazanie ograniczeń na tym polu stosowanych w innych miastach).

• w sprawie postępowania z rozwiązaniem kłopotliwej sytuacji dla mieszkańców
ul.Dąbrówki,

• w sprawie ponowienia kontaktu z Zarządca przejścia podziemnego położnego
przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz XL. lecia PRL,

• w sprawie wprowadzenia zatoczki autobusowej przy ul. Paczkowskiego w głąb
chodnika w celu usprawnienia komunikacji w tym terenie i zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży,

• w sprawie ponownego zaniechania w okresie zimowym budowy sztucznego lodowiska na terenie miasta Gniezna,

• w sprawie braku zapewnienia warunków do poruszania się przez pieszych
ul.Kłeckowską,

• w sprawie odnowienia startych pasów przejściowych przy Gimnazjum nr 3
w Gnieźnie,
• poidełka na Rynku w Gnieźnie - wraz z kontrolą czystości i funkcjonowania poidełka
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

• budowy elektronicznej bazy książek znajdujących się w zasobach bibliotek na terenie
miasta Gniezna,

• zakazu grillowania wprowadzonego przez firmę URBIS na terenie Gniezna,

• terminu budowy chodnika przy ul. 22 Lipca na odcinku do Galerii Gniezno
• ciężkiej sytuacji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wraz z propozycją pomocy ze strony
Urzędu Miasta.
• pytanie w sprawie możliwości promocji Gniezna poprzez sprzedaż na Rynku w Gnieźnie pojemniczków z ziarnem dla gołębi (pytanie skierowane za pośrednictwem radnego przez sprzedawców z gnieźnieńskiej Starówki),
• stanu faktycznego budynku przy ul.Tumskiej 2 – prośba o zajęcie stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków,
• środków finansowych z Unii Europejskiej, które zostały pozyskane na rzecz miasta Gniezna.

• braku interwencji, a takżee lekceważenia prośby radnego odnoszącej się do
kontroli Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej poidełek na gnieźnieńskim Rynku,

• własności budynku połoŜonego w Gnieźnie przy skrzyŜowaniu ul. Jana Pawła II
• i ul. Wyszyńskiego,
• w sprawie nie działającego zegara na gnieźnieńskiej starówce.
• w sprawie sytuacji na gnieźnieńskim deptaku,
• efektywnego zagospodarowania wysepek przydrożnych w centrum miasta,
• niejasności w oznakowaniu i sposobu funkcjonowania przejść przez drogę Rynek w Gnieźnie,
• skierowania stosownego pisma do Oddziału PKP-Gniezno dotyczącego ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do dworca PKP w Gnieźnie,
• uratowania działalności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gnieźnie.
• braku działek o charakterze handlowo-usługowym z możliwością mieszkaniową,
• powołania w Gnieźnie muzeum miejskiego.
• zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
• zaniechania poboru podatku od nieruchomości od podmiotów gospodarczych w 2002r.,
• przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Gniezna.
• listy osób, którym wynajęto lokale z mieszkaniowego zasobu gminy,
• stanu zobowiązań miasta Gniezna w stosunku do właścicieli gruntów, od których wykupiono tereny pod drogi,
• wskazania zasobów finansowych na powiększenie i modernizację tzw. skeat-parku,
• realizacji jego interpelacji odnośnie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Gniezna korzystających ze ścieżki rowerowej położonej wzdłuż drogi relacji Gniezno-Września.
• poprawy bezpieczeństwa ruchu na jezdniach – jakość znaków poziomych i pionowych,
• w sprawie rozwiązania ułatwiającego komunikację oraz podporządkowującego sytuacje parkingową w terenie położonym na osiedlu Kazimierza Wielkiego w Gnieźnie
• w sprawie wyjaśnienia archeologicznego i historycznego problemu wzgórza Grodziska Gnieźnianek.
• w sprawie ustawienia na głównych ulicach miasta Gniezna zegarów reklamujących nasze miasto oraz ich finansowych patronów,
• radni Ł.Naczas i M.Dorażała w sprawie odcięcia wody
• w lokalu przy ul.Sienkiewicza 21/1
oraz dramatycznej sytuacji rodziny tam zamieszkującej,
• w sprawie problemu osób niepełnosprawnych, dla których brakuje miejsc parkingowych
w naszym mieście,
• w sprawie pobudowania chodnika przy ul. Barciszewskiego,
• w sprawie zapadnięcia się studzienki kanalizacyjnej na przejściu dla pieszych przy
skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Warszawskiej,
• Radni Ł.Naczas i M.Dorożała w sprawie oszczędności w Urzędzie Miasta, jakie może spowodować przesyłanie wszelkich dokumentów radnym w formie elektronicznej oraz wprowadzenie podpisu elektronicznego,
• w sprawie tragicznej sytuacji lokatorów budynku przy ul. Sienkiewicza 21 – prośba o interwencję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
• braku formularzy interaktywnych na stronie internetowej Urzędu Miasta dla osób zakładających działalność gospodarczą
• w sprawie uczestnictwa miasta Gniezna, którego honorowym obywatelem jest Jan Paweł II
w Kwietnym Biegu - inicjatywa samorządów lokalnych, która może być okazją do promocji Miasta Gniezna.
• w sprawie zmiany w uchwale o cenach przejazdów stosowanych w MPK, a dotyczących
wpisania żołnierza służby zasadniczej oraz służby cywilnej , a także wyklarowania sytuacji
ulgi dla studentów,

• w sprawie uregulowania sytuacji przystanku PKS, który znajduje się na samym skrzyżowaniu
ulic Pustachowskiej i Wrzesińskiej stanowiąc zagrożenie dla ruchu,

• w sprawie propozycji podjęcia rozmów władz Miasta Gniezna z właścicielami kamienic oraz
ich lokatorami w celu zapobieżenia drastycznym podwyżkom czynszów oraz uregulowaniu
sytuacji mieszkaniowej w naszym mieście,
• w sprawie wprowadzenia systemu płatnych słupów ogłoszeniowych na terenie miasta wraz
z propozycjami uatrakcyjnienia ofert, a także w sprawie dwutorowego działania prezesa MPK
• w sprawie zamieszczania ogłoszeń i plakatów na przystanku MPK.
• Interpelacja wspólna radnych : S.Dolacińskiego, M.Dorożały i Ł.Naczasa w sprawie rozwoju bezpłatnego Internetu w Gnieźnie,
• w sprawie nieregularności w jeździe linii nr 12
• w sprawie nielegalnie parkujących samochodów przy skrzyżowaniu ul. Libelta i Roosevelta
• w sprawie umożliwienia mieszkańcom Gniezna uczestnictwa w posiedzeniach Komisji po godzinach pracy
• w sprawie tablicy upamiętniającej otwarcie Doliny Pojednania,
• w sprawie wycięcia drzewa zagrażającego życiu kierowców przy ul. Cisowej i Wrzesińskiej
• w sprawie braku miejsc parkingowych przy szpitalu ,
• w sprawie oszczędności w sprawie dzikich i zaśmieconych placów przy ul. Cierpięgi w Gnieźnie wraz z propozycjami rozwiązania problemu,
• w sprawie nieporządku na podwórzu za posesją przy ul.Cierpięgi 7,
• w sprawie możliwości wprowadzenia wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt,
• w sprawie nieoznaczonej Strefy Parkowania za pomocą znaków poziomych.
• Radni B. Tarczyńska i Ł. Naczas w sprawie budowy parkingu buforowego,
• ekologicznej bomby miasta Gniezna w postaci azbestowych zabudowań baraków przy ul. Cymsa oraz na os. Grunwaldzkim
• niebezpieczeństwa dla ruchu pieszego wzdłuż ul. L.Barciszewskiego
• rewizji oraz przesunięcia słupków, znaków drogowych ze środków chodników w centrum miasta .
• dodatkowego zarobkowania przez spółkę MPK na reklamie w gablotach umieszczanych na przystankach autobusowych.
• zakazu palenia papierosów na przystankach komunikacji miejskiej i placach zabaw
• propozycji miejskiego programu rewitalizacji budynków znajdujących się w centralnej części Gniezna oraz zapytanie dotyczące stanu miejskiej kanalizacji deszczowej
• w sprawie „znikających” specyfikacji przetargowych dotyczących utrzymania porządku na ulicach Gniezna wraz z prośba o odpowiedź na pytanie, kto sprząta w Gnieźnie
• w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do targowiska przy ulicy Warszawskiej w Gnieźnie
• w sprawie niebezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym na ulicy Cierpięgi
• w sprawie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Gnieźnie
• w sprawie zapadającej się studzienki prądowej przy ulicy E. Orzeszkowej
• w sprawie opatrzenia artykułów i treści strony internetowej Miasta Gniezna znacznikiem wolnej licencji typu Creative Commons,
• w sprawie wizerunku dworca PKP w Gnieźnie i planów jego odbudow
• Radni Łukasz Naczas i Stanisław Dolaciński zapytanie w sprawie zasad wyceny lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie Osiedla Grunwaldzkiego
• przeprowadzenia akcji informacyjnej oraz wzmożenia kontroli służb przy skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i Mieszka,
• zakazu parkowania pojazdów wzdłuż ul. Mieszka I oraz nagminnie łamanym nakazie jazdy
w jednym kierunku przy siedzibie TP
• oznakowania poziomego SOP przy zbiegu ulic Mieszka i Kościuszki oraz likwidacji miejsc postojowych na skrzyżowaniu Mieszka i Kościuszki,
• systemu monitoringu na ul. Mieszka I,
• znaczącego zwiększenia ilości miejsc parkingowych w centrum miasta
• w sprawie oceny pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków
• w sprawie nakazu skrętu w prawo z os. Orła Białego
• w sprawie awarii oświetlenia na ul. Marcinkowskiego w Gnieźnie
• w sprawie opłat za zamieszkiwanie w Domu Studenckim w ramach współpracy
z miastami partnerskimi
• w sprawie wiaty przystankowej przy al. Reymonta
• w sprawie zamontowania kamery internetowej prezentujące centrum Gniezna w Internecie
• w sprawie rozkładu jazdy PKP i braku systematyczności w funkcjonowaniu rozkładu odjazdów autobusów
• w sprawie notorycznie powtarzających się problemów z odpływami kanalizacyjnymi przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz ulicy Wyszyńskiego,
• w sprawie zagranicznych wyjazdów radnych obecnej kadencji finansowanych z budżetu miasta
Gniezna z prośbą o wyszczególnienie liczby i kosztów poszczególnych wyjazdów,

• bałaganu panującego na terenach położonych w pobliżu ulicy Świętokrzyskiej oraz tworzących się tam dzikich wysypisk śmieci,
• w sprawie braku wiaty przystankowej przy ul. Reymonta
• w sprawie zamontowania kamer internetowych na terenie Miasta Gniezna
• w sprawie pomysłu na budowanie każdego nowego chodnika dostosowanego w wypustki dla osób niewidomych i niedowidzących
• w sprawie propozycji przygotowania propozycji turystycznej pod nazwą „Weekend w Gnieźnie” oraz pozycjonowania w Internecie
• w sprawie błędów ortograficznych na reklamach i szyldach w centrum miasta
• w sprawie błędu ortograficznego na tablicy przy Collegium Europeaum Gnesnense
• w sprawie luster wyjazdowych w kilku miejscach w Gnieźnie
• w sprawie nieprawidłowo doliczanych stawek czynszu za ciepłą wodę, w sytuacji, gdy woda nie jest dostarczana do lokalu mieszkalnego


Inne działania:

Służba radnego to nie tylko interpelacje, ale także gra zespołowa. Byłem radym opozycji i koalicji. Zawsze starałem się przedkładać dobro społeczności lokalnej nad ideologię polityczną. Zazwyczaj głosowałem wraz z klubem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale zdarzały się wyjątki. Miałem jedna przyjemność w wyznaczaniu kierunku rozwoju miasta i jego inwestycji. Przyczyniłem się do wielu sukcesów wspólnych Rady Miasta, niezależnie od barw politycznych. Były to następujące sprawy i zagadnienia:
• Wykup nieruchomości przy ul. Chrobrego w której znajdował się Teatr
• Utworzenie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych oraz nadanie Statutu Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie.
• Utworzenie orkiestry dętej
• Wsparcie dla wielu imprez miasta w tym „Dni Gniezna”
• Jarmark staroci od 2002 roku do dziś
• Utworzenie strefy płatnego parkowania
• Monitorowanie wybranych obszarów miasta Gniezna i przejęcie przez miasto systemu monitoringu
• Zakup echokardiografu dla Starostwa Powiatowego
• Wybudowanie basenu przy ul. Jolenty w Gnieźnie
• Wprowadzenie zwolnienia od opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności
gospodarczej.
• Decyzja o zakupieniu radaru dla Straży Miejskiej w Gnieźnie
• Uregulowaniem spraw związanych z firmą Polanex i umożliwienie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
• Przegłosowaniem pierwszych poważnych środków w budżecie na gnieźnieński żużel i opowiedzenie się po stronie kibiców (przeciwko poprawkom prawicy)
• Inicjatywa i wprowadzenie stref wolnych od dymu tytoniowego
• Obronienie budowy domu wielorodzinnego przy ul. Liliowej i pierwszy krok w kierunku rozwiązywania problemu mieszkaniowego w Gnieźnie
• Zgoda na dofinansowanie kolejnych boisk sportowych typu Orlik
• Opowiedzenie się za inwestycjami firmy Polimeni (Galeria Gniezno) i wywalczenie wspólnie offsetu z inwestycji
• Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Gniezna na lata 2008 – 2015
• Pobudowanie rond w Gnieźnie.
 
 
     
till 

Wiek: 51
Dołączyła: 17 Sty 2011
Posty: 65
Skąd: Gniezno
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 21:33   

I co ? Nic . Mieszkańcy naszego miasta ocenili towarzysza p r a w i d ł o w o .
Podobno żeś się pan już żegnał z radą miasta . Nie czas dać nam odpocząć od waszego zadufania i samozadowolenia panie radny ?
 
     
Ubik 

Dołączył: 21 Maj 2007
Posty: 1038
Skąd: Pierwsza Stolica Polski
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 19:34   

Till, a może by tak bardziej merytorycznie. Takie wpisy pasują bardziej na anonimy na jednym portalu.
 
     
Zsamot 
Zsamot


Wiek: 40
Dołączył: 18 Cze 2009
Posty: 2777
Skąd: Gniezno
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 19:52   

Ubik, daj spokój, niech się chłop wygada, to frustracje jakoś zejdą. ;)
Inni kandydaci go olali, to się nie przyzwyczaił do próby dialogu. ;)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Copyright Gniezno.com.pl ©
Wszelkie prawa zastrzeżone.
2002 - 2013

Polityka prywatności

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację regulaminu

Polecamy:
Agencja Interaktywna www.by.pl | Gniezno.com.pl |

Gniezno.com.pl jest firmą niezależną oraz samofinansującą i nie korzysta ze wsparcia środków publicznych; rządowych, samorządowych ani UE.

Właścicielem Gniezno.com.pl oraz Forum.Gniezno.com.pl jest firma Patryk Pawlak Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, 62-200 Gniezno zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 złotych w całości opłaconym. KRS: 0000475702, NIP: 7842490681, REGON: 302504149

Forum.Gniezno.com.pl stanowi integralną część portalu Gniezno.com.pl i z tego tytułu wszystkie elementy serwisu objęte są ochroną prawną. Powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie jakiejkolwiek części jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych. Wykorzystywanie do celów komercyjnych tylko za zgodą Gniezno.com.pl z zastrzeżeniem, iż nie mogą być one w żaden sposób modyfikowane.
Wypowiedzi użytkowników forum są ich prywatnymi opiniami. Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi naruszające dobra osób trzecich ani za prawdziwość informacji przedstawianych przez użytkowników. Korzystający z forum ponoszą wyłączną odpowiedzialność za czyny i zachowania naruszające prawo i skutki takich zachowań.
Serwis Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń oraz informacji dostarczonych przez osoby trzecie.

Nasze serwisy:
Gniezno.com.pl | Agencja Interaktywna www.by.pl | Forum.Gniezno.com.pl

Informacje:
Kontakt | Reklama | Regulamin | Osoby odpowiedziane za forum | Załóż swój dział | Zostań moderatorem

Realizacja: Gniezno.com.pl & Agencja Interaktywna www.by.pl